FAYANSS Sanal Pazar Yeri

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.Madde: Taraflar

İşbu sözleşme yapılan hukuki işleme istinaden hazırlanmış olup, aşağıda belirtilen taraflarca imzalanmıştır.

1.A:Satıcı

Ticari Ünvan: Siparişteki ürünlerin satıcısı

Adresi: Satıcının sayfasında belirtilen adresi

Telefon: Satıcının varsa telefon numarası

E-Posta: info@fayanss.com.tr (Satıcının sistemde kayıtlı e-postası)

1.B:Alıcı

Adı Soyadı: Alıcı tarafından belirtilen ad soyad

Adresi: Alıcının faturalandırma adresi

(Varsa) Ticari Ünvanı: Opsiyonel olarak sipariş sırasında girilebilir

E-posta ve kullanıcı adı: satıcının sistemdeki kullanıcı adı ve e-postası

Diğer maddelerde alıcı ve satıcı deyimlerinden madde 1 kapsamında belirlenen taraflar anlaşılacaktır. Web sitemize ikinci el kategorisine ve sanal pazar yerine ilan veren satıcılar “satıcı” olarak, bu ürünleri alan kullanıcılarımız “alıcı” olarak tanımlanmıştır. Yukarıda sözleşmenin ilgili kısımlarının siparişten ve faturadan gösterilen şekilde doldurulacağı belirtilmiştir.

2.Madde: Sözleşme Konusu ve Tanımlamalar

İşbu mesafeli satış sözleşmesi 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna uygun olarak; FAYANSS üzerinden yapılan satışlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Alıcı bu sözleşmeyi kabul ederek satıcının yukarıda belirtilen ve belirtilmesi zorunlu olan hususların yanı sıra satın aldığı ürün/hizmetin niteliği, fiyatı, teslimat detayları, cayma hakkının kapsamı ile ilgili olarak bilgilendirildiğini kabul etmiş olur. İşbu sözleşmenin imzalanması FAYANSS ile başta yapılmış olan site üyelik sözleşmesinden bağımsızdır ve ondan ayrı hüküm doğrurur. Sözleşme içerisinde kanun ve yönetmelik uyarınca tarafların şikayette bulunabilecekleri resmi makamlar konusunda açık bilgilendirme yapılmıştır. Taraflar; alıcı tarafın sipariş vermesiyle bu sözleşmeye tabi olurlar. Satışlar ve tarafların yerine getirmekle mükellef olduğu sorumluluklar açısından FAYANSS’ın herhangi bir taahhadü bulunmamaktadır. Bu sözleşmeyle taraflar ayrıca bu hususları kabul ederler.

3.Madde: Sözleşme Konusu Olan Mal – Hizmetin KDV Dahil Fiyatı, Nitelikleri, Türü, Markası, Modeli, Fatura Bilgileri, Teslimat Adresi, Teslim Alacak Kişi

Ürün Kimliği (Adı ve ürün nosu)AdetSatıcı Mağaza KoduBirim FiyatıToplam Fiyat (KDV Dahil)
Deneme Ürün 15AS-193433,90169,5
Deneme Ürün 23AS-193419,9059,7
Deneme Ürün 31AS-1934119,50119,5

Sözleşmeyi yapan alıcı taraf ile fatura edilecek kişi aynı kişi olmalıdır. Ürün fiyatlandırması yukarıda; toplam fiyat, kargo bilgileri, aşağıda yer almaktadır. Fatura bilgilerinin yanlış belirtilmiş olmasından doğan zararları alıcı üstlenmeyi kabul eder. Ayrıca satıcı alıcının fatura bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını biliyor ise satışı durdurma hakkına sahiptir. Alıcı FAYANSS tarafından sağlanan ödeme sistemiyle ödemeyi yaptığında satıcıya ürün bedelini ödemiş sayılacaktır.

Kargo hariç, KDV dahil toplam bedel: 348,7 TL

Kargo ücreti: 12 TL

Kargo dahil toplam bedel: 360,7 TL

Ödeme Şekli ve Planı: Kredi kartı veya banka kartı ile sanal pos aracılığıyla, tek çekim

Eğer vade farkı var ise faiz oranı: –

Teslimat adresi: X Mahallesi, Y Sokak, Üsküdar/İstanbul

Teslim edilecek kişi/kişiler: A kişisi, B kişisi

4.Madde: Fatura Bilgileri

Adı-Soyadı: Deneme Alıcı

Ticaret Ünvanı: Mevcut değil

Adres: X Mahallesi, Y Sokak, Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 xxx xx xx

Faks: –

FAYANSS Kullanıcı Adı: denemealici

Fatura teslim şekli: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. Ayrıca elektronik fatura mükellefi olan satıcılar e-posta yoluyla faturayı yollayacaktır.

5.Madde: Borçların İfası ve Teslimat Süreci

Alıcı FAYANSS sitesinde belirtilen şekilde ödemeyi yapmakla; satıcı malı alıcıya (belirtilmiş kişilere) teslimle borcunu ifa etmiş olur. Aksine bir hüküm olmadıkça teslimat masrafları alıcıya aittir. Eğer web sitesinde ücretsiz kargo ibaresi mevcut olan ürünler satın alınmışsa teslimat bedeli satıcıya ait olur. Satıcı hizmeti/malı alıcının sipariş vermesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde teslim eder. Bedel herhangi bir şekilde ödenmez veya ödeme talimatları iptal edilirse satıcı malı teslim borcundan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kurtulmuş olur.

FAYANSS sanal pazar yeri alıcı ve satıcıyı buluşturan satılan ürün başı komisyon alan bir web sitesidir. Bu web sitesi alıcı ve satıcı arasında işlem güvenliğini tahsis etmeyi misyon edinmiştir. Alıcının satıcıya verdiği zararlardan alıcı; satıcının alıcıya verdiği zararlardan satıcı mükelleftir. Birbirlerine karşı özen içerisinde borçlarını ifa etme yükümlülükleri vardır. Satıcının alıcıya; alıcının satıcıya verdiği zarardan FAYANSS sanal pazar yeri mesul değildir. FAYANSS sadece bu süreç içerisinde komisyon karşılığı aracılık yapmaktadır. FAYANSS ve sanal pazar yeri satıcıları arasında ayrıca imzalanmış sözleşme hükümleri saklıdır.

6.Madde: Mücbir Nedenler, Sözleşme Tarihi ve Saati

6.A:Sözleşme Tarihi ve Saati

28/02/2019 – 14:30

Sözleşme tarihi 4. maddede belirtilmiştir. Bu tarih alıcının siparişi tamamladığı tarihtir.

6.B:Mücbir Sebepler

Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf derhal karşı tarafa durumu bildirmelidir. Mücbir sebeplerin mevcudiyetini koruduğu süreç boyunca tarafların yerine getirmedikleri edimlerden dolayı sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep otuz gün süreyle devam ederse taraflardan her birinin tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

7.Madde: Satıcının Beyan, Taahhüt, Hak ve Yükümlülükleri:

Satıcı TKHK ve yönetmeliğe uygun olarak; yukarıda belirtilen siparişi tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı teslim borcunu ifa ederken dürüstlük kuralına uygun davranmakla mükelleftir. Eğer varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzları da alıcıya teslim edilmelidir. Satıcı 6.B’den ayrık kalan teslimatı engelleyen olağanüstü durumları öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde izahati alıcıya bildirmekle yükümlüdür. İfasının imkansızlaşması halinde satıcı bu durumu 3 (üç) gün içerisinde alıcıya bildiriceğini ve 14 (on dört) gün içerisinde toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Satıcının, FAYANSS sanal pazar yerinde alıcı adına açılmış hesabın iletişim bilgilerinde bulunan bilgilerden alıcıyla iletişime geçme hakkı bulunmaktadır.

8.Madde: Alıcının Beyan, Taahhüt ve Yükümlülükleri:

Alıcı, internet sitesinde ve bu sözleşmede yer alan hükümleri bildiğini; malın nitelikleri, fiyatı ve yine sitede belirtilen detaylarını okuduğunu kabul ve beyan eder. Alıcı ürün/hizmet/mala ilişkin şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla satıcıya iletebilir. Alıcı söz konusu ürünün 30 gün içerisinde kendisine teslim edilmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip bedelin iadesini isteyebilecektir. Alıcı sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene etmeli ve ambalajı deforme olmuş teslimatı kabul etmemelidir. Eğer teslim alırsa malın hasarsız olduğunu kabul etmiş olacaktır. Hasar teslimden itibaren alıcıya geçecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır (Bu hususa bir sonraki maddede detaylı olarak değinilecektir).

Alıcı FAYANSS sitesine kayıt olurken verdiği kişisel bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin yanlış olmasından doğan zararlarını tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Alıcı web sitesine herhangi bir yasadışı müdahalede bulunamaz. Satıcının FAYANSS sisteminde bulunan üyeliğine herhangi bir müdahalede bulunamaz. Sair açık ve hatalardan yararlanamaz.

Alıcı ayrıca satıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine tam ve eksiksiz getirmemesi halinde FAYANSS destek sistemine başvurarak FAYANSS tarafından satıcının işlemlerinin incelenmesini talep etme hakkına sahiptir.

Alıcının kredi kartının kendisinin kusuru olmaksızın yetkisiz kişilerce hukuka aykırı olarak kullanılması ve bu nedenle satıcıya finans kuruluşunca ödeme yapılmaması durumunda mal/hizmeti 3 (üç) gün içerisinde satıcıya iade ile yükümlüdür. Bu durumda teslimat ve iade giderleri alıcıya ait olacaktır.

9.Madde: Cayma Hakkı:

Alıcı cayma hakkı kapsamında Teslimat ve Değişim Koşulları’nda belirtilen iade koşullarına uygun olduğu takdirde satın aldığı mal-hizmeti sözleşmede belirtilen adrese teslim olunduğu tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde satıcıya bildirmek şartıyla cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Alıcı cayma hakkını hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin kullanabilir. Alıcı, satıcıya cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimleri bu sözleşmede belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla yapabilir. FAYANSS sözleşme tarafı değildir. FAYANSS Sanal Pazar Yeri olarak hizmet veren bir kuruluştur. Bu sebeple FAYANSS’e karşı cayma hakkı kullanılamaz ve bedel iadesi talep edilemez. Cayma hakkının muhatabı FAYANSS sistemine dahil olmuş ve başlangıçta kendisine zorunlu kılınmış şartları kabul etmiş satıcılardır. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. Alıcı ayrıca bu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı hakkında bilgilendirildiğini beyan etmiş olur.

Cayma hakkının “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” adı altında düzenlenen ürünlerden biri olmaması gerekmektedir. (Bu ürünler 10.maddede detaylı olarak listelenmiştir.)

İadenin tamamlanması için ürünün faturası (eğer kurumlar arası bir fatura kesilmişse ayrıca iade faturası) gönderilmelidir. Kurumlar arası faturalandırılan işlem eğer iade faturası kesilmezse tamamlanmayacaktır.

İade edilecek ürünlerin eksiksiz, aksesuar ve ekleriyle beraber, ambalajı gerekmedikçe deforme edilmemiş şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca malın hasarsız olması da bir diğer şarttır.

Satıcı cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli alıcıya iade etmek ve malı/hizmeti 10 (on) günlük süre içerisinde iade almakla yükümlüdür. Ayrıca alıcı da malı 10 (on) günlük süre içerisinde iade etmekle yükümlüdür.

Mal bedeli alıcıya sözleşmenin kurulması sırasında kararlaştırılan ödeme şekline uygun iade edilir. İade kargo bedeli Alıcıya aittir. Bu son durumda iade esnasında malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan da yine satıcı sorumlu olmayacaktır. Ancak satıcının anlaşmalı olduğu veya belirttiği kargo şirketiyle yollanması halinde sorumluluk satıcıya ait olacaktır.

Alıcı kusurundan kaynaklı bir sebeple iade edilen malın değerinde bir azalma olursa alıcı kusuru oranında satıcının zararını gidermekle mükelleftir. Fakat malın cayma hakkı süresi kapsamında usulüne uygun kullanılmasından doğan zarar ve değişikliklerden alıcı sorumlu değildir.

10.Madde: Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller ve Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

10.1: Alıcı isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye, yeniden satılmaya müsait olmayan mallar.

11.Madde: Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme:

Bu mesafeli satış sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti teslim aldığı yer ve ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı kanundaki alt ve üst limitler uyarınca il/ilçe tüketici hakem heyetleri yetkilidir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2019 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası ile 8  bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8 bin 480 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

12.Madde Temerrüt Hali:

Alıcının kredi kartıyla yaptığı ödemede temerrüde düşmesi halinde banka ile yapmış olduğu sözleşmeye istinaden bankaya karşı sorumlu olacaktır. Ayrıca alıcının gecikmeli ifasından dolayı satıcı zarara uğrarsa satıcının uğradığı zarardan alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı bu sözleşmeyi kabul ederek satıcının gecikmeli ifa sebebiyle uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

13.Madde: Yürürlüğe Girmesi:

Bu sözleşme elektronik ortamda alıcı tarafından okunarak onaylanıldığı anda akdedilir ve yürürlüğe girer. Alıcının sipariş vermesi okuduğu ve onaylandığı anlamına gelmektedir.  Sözleşme kurulma anı olarak alıcının internet sitesi üzerinden ödemeyi tamamladığı an esas alınır. FAYANSS web sitesinde alıcı tarafından sipariş öncesinde bu sözleşmenin okunup kabul edildiğine dair olarak düzenleme yapmakla yükümlüdür ve bu yükümlülük kapsamında gerekli yazılımsal düzenlemeler yapılmıştır. Kanun gereğince alıcı sözleşmeyi okuduğuna ve kabul ettiğine dair onayı vermeden sipariş verememektedir.

Satıcı:

Alıcı:

Tarih: